PL EN UA
Strona Główna » Studia podyplomowe i kursy

Studia podyplomowe i kursy

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

S T U D I A  P O D Y P L O M O W E


W swojej ofercie dydaktycznej PWSW posiada studia podyplomowe w obszarze nauk społecznych, humanistycznych oraz technicznych. Studia podyplomowe prowadzone są przez Instytut Nauk Społecznych, Instytut Humanistyczny oraz Instytut Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
Instytut Nauk Społecznych PWSW,  w celu kształcenia nowych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie prowadzi studia podyplomowe:
  • Doradztwo Zawodowe
  • Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej
  • Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej
  • Asystent Rodziny
  • Diagnoza Dziecka i Jego Rodziny

W Instytutucie Humanistycznym PWSW prowadzone są studia podyplomowe:
  • Przygotowanie Pedagogiczne.

Natomiast Instytut Nauk Technicznych w celu kształcenia nauczycieli do nauczania zagadnień z zakresu mechatroniki i przedmiotów mechanicznych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzi studia podyplomowe:
  • Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych

 

Kontakt:

Instytut Nauk Społecznych PWSW, Kolegium Wschodnie
ul. Książąt Lubomirskich 4
tel. 501 245 913 lub 607 202 940Instytut Humanistyczny PWSW, Zakład Historii
ul. Książąt Lubomirskich 4
tel. 16 73 55 170

Instytut Nauk Technicznych, Kolegium Techniczne
ul. Żołnierzy I Armii WP 1E
tel. 16 73 55 260

Szczegółowe informacje o proponowanych kierunkach:

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ - NOWOŚĆ!

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ - 12 EDYCJA

DORADZTWO ZAWODOWE - 4 EDYCJA 

                                                          ASYSTENT RODZINY - 2 EDYCJA

MECHATRONIKA I PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W PROCESACH WYTWÓRCZYCH - NOWOŚĆ!

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!