PL EN UA
Strona Główna » Polonistyka

Polonistyka

Media – Język - Kultura

Polonistyka

 

Od października 2015 rusza nowa specjalność na Polonistyce: Media - Język - Kultura (kierunek filologia polska).

 

Zapisy do 30.09.2015. Ilość miejsc ogranioczona.


Program. Nowy program studiów polonistycznych skierowany jest do młodych humanistów, zainteresowanych tradycją polskiej kultury, nowymi narzędziami komunikacji społecznej oraz współczesnymi mediami.

Umiejętności. Studia polonistyczne w ramach programu „Media – Język – Kultura” po pierwsze stawiają na dobre wykształcenie kompetentnych użytkowników kultury, potrafiących zrozumieć jej zjawiska, a po drugie – na praktyczne przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w zawodach związanych z mediami, komunikacją społeczną i propagowaniem kultury.  

Zawody. Absolwent nowych studiów polonistycznych będzie mógł znaleźć pracę w redakcjach gazet, w zespołach przygotowujących portale internetowe, w mediach elektronicznych, w samorządowych instytucjach kulturalnych (ośrodki kultury, biblioteki), w reklamie i Public Relations. Będzie też mógł kontynuować studia drugiego stopnia na większości kierunków humanistycznych polskich i europejskich uczelni.

 

Program nowej polonistyki opiera się na trzech modułach: MEDIA, JĘZYK i KULTURA.

Język.Moduł językowy poświęcony jest kształceniu kompetencji komunikacyjnych, poszerzaniu wiedzy o stylach i gatunkach języka oraz sposobom skutecznego docierania do odbiorcy. Pozwala też zyskać wiedzę potrzebną np. do nauczania języka polskiego obcokrajowców.

Kultura.Moduł kulturowy obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o polskiej i europejskiej literaturze, muzyce i sztuce. Przedstawia zarówno historię tych dziedzin, jak i najnowsze zjawiska i tendencje w kulturze współczesnej i popularnej.

Media. Moduł medialny zbudowany jest z przedmiotów z zakresu dziennikarstwa i wiedzy o mediach. Zajęcia warsztatowe nakierowane są na kształcenie umiejętności zdobywania informacji, tworzenia tekstów dziennikarskich oraz redagowania zawartości mediów (tradycyjnych i elektronicznych).

 

Wszystkie moduły programu są powiązane z licznymi zajęciami praktycznymi, przygotowującymi bezpośrednio do wykonywania różnych humanistycznych zawodów.

             Jesteśmy na Facebooku!

                 images.jpeg

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!