PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Administracja

Administracja

Administracja jest strukturą pomocniczą uczelni. Działa na podstawie Statutu i w ramach Regulaminu organizacyjnego PWSW w Przemyślu, określającego zasady funkcjonowania administracji i zakresy działania jej jednostek, podziału kompetencji i odpowiedzialności oraz sprawowania nad nią nadzoru. Działalność ta służy realizacji głównych celów uczelni: dydaktycznych, wychowawczych i naukowych.

 

Administrację PWSW w Przemyślu stanowią:
Sekretariat Rektora (SRK)
tel. 16 7355 102

 

Rzecznik Prasowy (SRZ)
tel. 16 7355 102
lub 16 7355 100

 

Dział Rozwoju i Współpracy (DRW)
tel. 16 7355 212
 

 

Dział Kwestury (DKW)
tel. 16 7355 273

 

Dział Obsługi Inwestycji i Eksploatacji (DOE)
tel. 16 7355 122

 

Dział Organizacji i Promocji (DOP)
tel. 16 7355 200
dp@pwsw.pl

 

Dział Spraw Osobowych i Socjalnych (DSO)
tel. 16 7355 165

 

Dział Nauczania (DNA)

tel. 16 7355 112

 

Biuro Projektów Strukturalnych i Współpracy Międzynarodowej (BPM)
tel. 16 7355 113

 

Dział Informatyzacji (DIN)
tel. 16 7355 151
tel. 16 7355 152

 

Inspektor ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej (SBO)
tel. 16 7355 166

 

Archiwum PWSW (ARW)
tel. 16 7355 284

 

Biuro Karier (BKA)
tel. 16 7355 203

 

Dom Studencki PWSW (DST)
tel. 16 7355 313
tel. 16 7355 312

 

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych(SIN)
tel. 16 7355 152

 

Pełnomocnik Rektora ds. Kontroli Nadzorczej (SKN)
tel. 16 7355 132

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (SON)
tel. 16 7355 166

 

Stanowisko Radcy Prawnego (SRP)
tel. 16 7355 102

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!